Illia Yanishevskiy Ilya Yanishevskiy

Results

TT Cup - Ukraina 03/05 18:10 - Oleksandr Zhuravlov v Illia Yanishevskiy L 3-1
TT Cup - Ukraina 03/05 17:00 - Bogdan Zaika v Illia Yanishevskiy L 3-0
TT Cup - Ukraina 03/05 15:50 - Oleksandr Zhuravlov v Illia Yanishevskiy L 3-1
TT Cup - Ukraina 03/05 12:20 - Mykola Zakladnyi v Illia Yanishevskiy L 3-0
TT Cup - Ukraina 03/05 10:00 - Vitalii Protopopov v Illia Yanishevskiy L 3-0
TT Cup - Ukraina 03/05 07:40 - Vasiliy Shepel v Illia Yanishevskiy W 0-3
TT Cup - Ukraina 03/05 05:55 - Ihor Kuznetsov v Illia Yanishevskiy W 1-3
TT Cup - Ukraina 02/28 02:30 - Ihor Kuznetsov v Illia Yanishevskiy W 0-3
TT Cup - Ukraina 02/28 02:00 - Illia Yanishevskiy v Bogdan Zaika L 1-3
TT Cup - Ukraina 02/28 00:30 - Illia Yanishevskiy v Oleksandr Hubarev L 2-3
TT Cup - Ukraina 02/27 23:30 - Ihor Kuznetsov v Illia Yanishevskiy W 0-3
TT Cup - Ukraina 02/27 23:00 - Illia Yanishevskiy v Bogdan Zaika L 1-3