Results

TT Cup - Ukraina 11/28 16:15 - Davyd Symonchuk v Uryi Schepanskyi L 1-3
TT Cup - Ukraina 11/28 13:55 - Davyd Symonchuk v Mykola Lytvynenko W 3-0
TT Cup - Ukraina 11/28 12:10 - Davyd Symonchuk v Sergey Filatov L 2-3
TT Cup - Ukraina 11/28 10:25 - Davyd Symonchuk v Oleksandr Zhukovskyi W 3-2
TT Cup - Ukraina 11/28 08:40 - Davyd Symonchuk v Dmytro Dubrovin W 3-1
TT Cup - Ukraina 11/28 06:55 - Davyd Symonchuk v Uryi Schepanskyi L 2-3
TT Cup - Ukraina 11/27 15:40 - Davyd Symonchuk v Yurii Teteria W 3-0
TT Cup - Ukraina 11/27 13:55 - Davyd Symonchuk v Yurii Teteria L 0-3
TT Cup - Ukraina 11/27 12:10 - Davyd Symonchuk v Sergey Filatov L 2-3
TT Cup - Ukraina 11/27 10:25 - Davyd Symonchuk v Oleksandr Zhukovskyi W 3-1
TT Cup - Ukraina 11/27 08:40 - Davyd Symonchuk v Uryi Schepanskyi L 1-3
TT Cup - Ukraina 11/27 06:55 - Davyd Symonchuk v Dmytro Dubrovin W 3-2