Lopp 12 - Kawasaki 2021-10-14 06:30

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Paradise Rokuro Murata Ryo Tanaka 41.000
10/14 06:31
2 Kyoei Governor Hiromi Yamazaki Genki Fujimoto 12.000
10/14 06:31
3 Beyond The Recipe Hiroaki Kawazu Takayuki Yano 1.850
10/14 06:21
3.100
10/14 06:31
4 Magnifique Briller Shoichi Hirata Mitsuhiro Masuda 101.000
10/14 06:31
5 Pop Tsukki Yuya Yamazaki Seiji Yamazaki 12.000
10/14 06:31
6 Whitianga Takayuki Hayashi Takuto Iketani 1.900
10/14 06:21
3.400
10/14 06:31
7 4 Maruhiro World Hitoshi Tamai Ryo Kosugi 34.000
10/14 06:31
8 2 Happiness City Shigemi Yasuike Tadanari Konno 26.000
10/14 06:31
9 1 Gold Leben Hiroshi Iwamoto Yuki Furuoka 3.500
10/14 06:31
10 3 Speed Corner Hiroshi Iwamoto Hiroki Okamura 14.000
10/14 06:31
11 Tatsuno Kirara Yoichi Tanabe Joji Wada 51.000
10/14 06:31
12 Lavender Bern Yoshihisa Suzuki Ryusei Nakagoshi 31.000
10/14 06:31