Pts

1 2 3 4
Aleksey Liventsov 11 8 11 11
Ilya Berezin 8 11 8 9

Events

 • Game 1 Race to 3 - Ilya Berezin
 • Game 1 Race to 3 - Ilya Berezin
 • Game 1 Race to 5 - Ilya Berezin
 • Game 1 Race to 7 - Ilya Berezin
 • Game 1 Race to 9 - Alexei Liventsov
 • Score After Game 1 - 11-8
 • Game 1 - Alexei Liventsov won 11-8
 • Game 2 Race to 3 - Alexei Liventsov
 • Game 2 Race to 5 - Alexei Liventsov
 • Game 2 Race to 9 - Alexei Liventsov
 • Game 2 Race to 7 - Alexei Liventsov
 • Game 2 Race to 9 - Ilya Berezin
 • Score After Game 2 - 8-11
 • Game 1 - Alexei Liventsov won 11-8
 • Game 3 Race to 3 - Alexei Liventsov
 • Game 3 Race to 5 - Alexei Liventsov
 • Game 3 Race to 7 - Alexei Liventsov
 • Game 3 Race to 9 - Alexei Liventsov
 • Score After Game 3 - 11-8
 • Game 2 - Ilya Berezin won 8-11
 • Game 4 Race to 3 - Ilya Berezin
 • Game 4 Race to 5 - Ilya Berezin
 • Game 4 Race to 7 - Alexei Liventsov
 • Game 4 Race to 9 - Alexei Liventsov
 • Score After Game 4 - 11-9
 • Game 4 - Alexei Liventsov won 11-9