Pts

1 2 3 4
Volodymyr Hera 11 9 4 8
Volodymyr Korobko 9 11 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Volodymyr Korobko
 • Game 1 Race to 5 - Volodymyr Korobko
 • Game 1 Race to 7 - Volodymyr Korobko
 • Game 1 Race to 9 - Volodymyr Hera
 • Score After Game 1 - 11-9
 • Game 1 - Volodymyr Hera won 11-9
 • Game 2 Race to 3 - Volodymyr Hera
 • Game 2 Race to 5 - Volodymyr Korobko
 • Game 2 Race to 7 - Volodymyr Hera
 • Game 2 Race to 9 - Volodymyr Hera
 • Score After Game 2 - 9-11
 • Game 1 - Volodymyr Hera won 11-9
 • Game 3 Race to 3 - Volodymyr Korobko
 • Game 3 Race to 5 - Volodymyr Korobko
 • Game 3 Race to 7 - Volodymyr Korobko
 • Game 3 Race to 9 - Volodymyr Korobko
 • Score After Game 3 - 4-11
 • Game 2 - Volodymyr Korobko won 9-11
 • Game 4 Race to 3 - Volodymyr Korobko
 • Game 4 Race to 5 - Volodymyr Korobko
 • Game 4 Race to 7 - Volodymyr Korobko
 • Game 4 Race to 9 - Volodymyr Korobko
 • Score After Game 4 - 8-11
 • Game 4 - Volodymyr Korobko won 8-11