Pts

1 2 3 4 5
Evgenii Luchinin 8 11 11 11 11
Dmitry Fedorov 11 6 5 13 8

Events

 • Game 1 Race to 3 - Evgenii Luchinin
 • Game 1 Race to 5 - Evgenii Luchinin
 • Game 1 Race to 7 - Dmitry Fedorov
 • Game 1 Race to 9 - Dmitry Fedorov
 • Game 1 - Dmitry Fedorov won 8-11
 • Score After Game 1 - 8-11
 • Game 2 Race to 3 - Dmitry Fedorov
 • Game 2 Race to 5 - Evgenii Luchinin
 • Game 2 Race to 7 - Evgenii Luchinin
 • Game 2 Race to 9 - Evgenii Luchinin
 • Game 2 - Evgenii Luchinin won 11-6
 • Score After Game 2 - 11-6
 • Game 3 Race to 3 - Dmitry Fedorov
 • Game 3 Race to 5 - Evgenii Luchinin
 • Game 3 Race to 7 - Evgenii Luchinin
 • Game 3 Race to 9 - Evgenii Luchinin
 • Game 3 - Evgenii Luchinin won 11-5
 • Score After Game 3 - 11-5
 • Game 4 Race to 3 - Evgenii Luchinin
 • Game 4 Race to 5 - Evgenii Luchinin
 • Game 4 Race to 7 - Dmitry Fedorov
 • Game 4 Race to 9 - Evgenii Luchinin
 • Game 4 - Dmitry Fedorov won 11-13
 • Score After Game 4 - 11-13
 • Game 5 Race to 3 - Evgenii Luchinin
 • Game 5 Race to 5 - Evgenii Luchinin
 • Game 5 Race to 7 - Evgenii Luchinin
 • Game 5 Race to 9 - Evgenii Luchinin
 • Game 5 - Evgenii Luchinin won 11-8
 • Score After Game 5 - 11-8